Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van Werk en Inkomen. Ook signaleert en bespreekt de Cliëntenraad problemen uit de praktijk, zorgt hij voor netwerken en levert hij bijdragen aan de KanSZ. 

Over ons

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om niet alleen óver cliënten maar ook mét cliënten te praten over het sociale minimabeleid. De gemeente doet dat via de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad wil graag weten wat er bij de minima leeft en daarom maakt de Cliëntenraad gebruik van een belpanel. De Cliëntenraad Werk en Inkomen komt op voor mensen met een laag inkomen.

 

Nieuws van de clientenraad

Vrijwillige ouderbijdrage school is nu echt vrijwillig.

In het verleden werden kinderen soms buitengesloten van activiteiten als schoolreisjes en kerstdiners, als hun ouders dit niet konden of willen betalen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die zorgt dat een vrijwillige ouderbijdrage op scholen ook echt...

Lees meer

Contact

Cliëntenraad Werk & Inkomen Amersfoort

 

E-mail

Telefoon
06 - 28 80 09 16
(ook via Whatsapp bereikbaar)

 

 

Contactformulier

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

Telefoon:
06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

E-mail:
clië