Feest & Meer

Leuke dingen en feesten.

Bij de Cliëntenraad wordt ook leuke dingen gedaan. Wij gaan ongeveer één keer in de maand met elkaar wat drinken.Twee keer per jaar gaan wij samen uit eten.

Een van onze grootste feesten was in 2012. Daar hebben wij tijdens de landelijke Cliëntenraad 2 zeer begeerde prijzen van € 2500,- in de wacht gesleept.
De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort ontving de Client-in-Beeldprijs van de Landelijke Cliëntenraad. Voor het eerst in de tienjarige geschiedenis werd zowel de publieksprijs als de juryprijs aan dezelfde raad toegekend.

Een ervan is de Inspiratieprijs.
De Inspiratieprijs is ingesteld in het kader van het 10-jarig bestaan van de Landelijke Cliënten Raad. De prijs gaat naar een goed voorbeeld. Het is hiermee mogelijk om een interessante ‘buitenstaander’ voor het voetlicht te brengen, omdat het voorbeeld ook navolging kan krijgen binnen cliëntenraden.

De reden waarom de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort deze prijzen toegereikt kregen is:

  • Omdat zij vinden dat het (hinderlijk) volgen niet zozeer een project, maar eerder een motto en een werkwijze van deze Cliëntenraad is.
  • Gedurende het gehele jaar 2011 heeft de Cliëntenraad elke raadsvergadering, hoorzitting, de ronde en debat waarin de in het collegeakkoord dichtgetimmerde bezuinigingen op het minimabeleid aan de orde kwam, met inhoudelijk scherpe en soms humoristische bijdragen verrijkt. De Cliëntenraad corrigeerde en weerspraak consequent de beeldvorming die fracties en afzonderlijke raadsleden oproepen als het om de mensen gaat die de Cliëntenraad vertegenwoordigt.
  • De Cliëntenraad is een gerespecteerde en geaccepteerde speler gebleken: soms zeer hard op de inhoud en de gevolgen, ook hard waar raadsleden lieten blijken nauwelijks te weten wat de werkelijkheid is voor de getroffen minima waarover ze besluiten. Dit alles met behoud van goede verhoudingen.

 

Commentaar van zowel de jury en het publiek

Heel slim, positief, strategisch, getuigt van deskundigheid (lobby en kennis). Prikkelen van de Gemeenteraad om zich te bemoeien met zaken waar je als cliëntenraad voor staat en waar de Gemeenteraad over gaat.

Deze Cliëntenraad is niet bang om afkeuring te laten blijken, maar ze complimenteren raadsleden ook. Heel belangrijk om, indien nodig, een beroep te kunnen doen op hun medewerking. De praktijk leert dat je met een goed verhaal gemeenteraadsleden over de streep kunt trekken. Veel Cliëntenraden zijn huiverig om de route naar de gemeenteraad te volgen.

Deze Cliëntenraad heeft een aardige strategie ontwikkeld om raadsleden te volgen. Als methode wens je dit alle Cliëntenraden toe, naast wat je nog meer in huis hebt als Cliëntenraad. Nu gemeenten meer en meer invloed krijgen – decentralisaties en wijzigingen in de sociale zekerheid gaan door – is dit een belangrijke methode. Aardig detail is dat Amersfoort de afgelopen jaren verschillende keren de prijs voor de beste sociale dienst heeft gewonnen.

Cliëntenraad Werk & Inkomen Amersfoort

Telefoon:
06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

E-mail:
clië