In het Jaarverslag van 2017 leest u de activiteiten van de Clientenraad Werk en Inkomen Amersfoort.

U vindt het document hieronder.

Jaarverslag Cliëntenraad Werk en Inkomen 2017