Vacatures

Vacature bij de Cliëntenraad Werk en Inkomen (voorheen Sociale Zekerheid)

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op het gebied van Werk en Inkomen.  Ook signaleert en bespreekt de Cliëntenraad problemen uit de praktijk, zorgt hij voor netwerken en levert hij bijdragen aan de KanSZ.

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort streeft ernaar om een afspiegeling te zijn van de groep die hij vertegenwoordigt.

Dit zijn o.a. cliënten van de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (Sociale Dienst), waaronder Bijstandsgerechtigden, nieuwe Wajongers, cliënten die een WSW indicatie hebben of IOAW ontvangen en mensen die geen uitkering hebben maar wel gebruik maken van een regeling van de Sociale Dienst en nog geen AOW ontvangen.

Wanneer u binnen deze doelgroep valt, kunt u lid worden van de Cliëntenraad.

Wij vragen u minimaal 5 uur per week beschikbaar te zijn.

Wij houden twee maal per week een telefonisch spreekuur.

Wij hebben eenmaal per maand een intern overleg en een maal per maand een overleg met de Gemeente (Sociale Dienst).

Twee maal per jaar hebben wij een overleg met de Wethouder Werk en Inkomen.

Het is noodzakelijk dat u een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal en in Amersfoort woonachtig bent.

Wij bieden u een leerzame omgeving.

U ontvangt een onkostenvergoeding.

Als u interesse heeft voor deze vrijwilligersbaan, dan kunt u een mail sturen met hierin uw motivatie en CV naar .

Wij horen graag van u.  

Contactformulier

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

Telefoon:
06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

E-mail:
clië