Leden en vergaderingen

Samenstelling cliëntenraad

Onze cliëntenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 leden. Wij streven naar het volledige aantal van 13 leden.

  • Tweederde van de leden heeft een laag inkomen.
    Dan hebben we het over 9 leden die een uitkering of een laag salaris hebben en gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen. Ze moeten inwoner zijn van de gemeente Amersfoort.
  • Eénderde van de leden vertegenwoordigt een maatschappelijke organisatie die zich bezighoudt met mensen met een laag inkomen.
    Dat zijn er 4 en wij noemen dat ‘buitenleden’.

 Bestuur van de cliëntenraad

Wij kiezen zelf onder onze leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Nieuwe leden

Als we een nieuw lid nodig hebben, zetten wij als cliëntenraad zelf een vacature uit en voeren we sollicitatiegesprekken. We letten erop dat de raad zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van het cliëntenbestand van de gemeente. Bijvoorbeeld: hebben we te weinig leden met een IOAW-uitkering, dan zoeken we gericht naar iemand met zo’n uitkering.

Een geïnteresseerde neemt eerst als gast deel aan een aantal vergaderingen. Daarna kan dit worden omgezet in kandidaatlid. Na een aantal weken meedraaien, bepalen de leden van de raad of het kandidaatlid wordt voorgedragen als officieel lid. Nieuwe leden worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders voor een termijn van vier jaar.

Vergaderingen

Wij vergaderen twee keer per maand:

  • Elke 4e donderdag van de maand is er een ‘voorvergadering’ in een zaal van het DCA op de Nijverheidsweg-Noord. We bereiden dan onder andere de vergadering met vertegenwoordigers van de gemeente voor. Soms nodigen we ook gasten uit, bijvoorbeeld mensen van andere relevante instanties.
  • Elke 2e donderdag van de maand is er een ‘plenaire vergadering’ in het stadhuis met vertegenwoordigers van de Gemeente Amersfoort, meestal de coaches Participatie en Inkomen.
    Deze vergadering is trouwens openbaar. Ben je geen lid van onze cliëntenraad, maar wil je een vergadering bijwonen, meld je dan van te voren aan door ons een mailtje te sturen.

Verder hebben we tweemaal per jaar een overleg met de Wethouder Participatie en Inkomen.

In de schoolvakanties vergaderen we niet.

Contactformulier

Cliëntenraad Werk & Inkomen Amersfoort

Telefoon:
06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

E-mail:
clië