Vergaderingen

De Cliëntenraad vergadert twee keer per maand op het gemeentehuis.

Elke 2e donderdag van de maand is er een plenaire vergadering en elke 4e donderdag is er een voorvergadering. Beide vergaderingen worden ondersteund door medewerkers van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid. Tijdens de plenaire vergadering is ook de manager van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid aanwezig. De plenaire vergadering is openbaar, wel graag van te voren aanmelden.

Om de doelstelling van de raad vorm te geven, onderhouden leden van de Cliëntenraad contacten met fracties in de gemeenteraad en met andere Cliëntenraden in de sociale zekerheid, zorg en welzijn. Wekelijks zijn de leden actief. De Cliëntenraad beschikt over een eigen kantoor buiten het stadhuis.

Cliënten die zich beschikbaar willen stellen om ons te informeren over leven van een laag inkomen en de gevolgen van landelijk en gemeentelijk beleid voor hun persoonlijke situatie kunnen deelnemen aan het belpanel.

Cliënten kunnen contact opnemen met de Cliëntenraad om zich aan te melden voor het belpanel. Wij bellen de cliënten dan 1 of 2 keer per jaar om te vragen naar hun mening over het beleid van de Dienst Sociale Zekerheid Amersfoort, maar ook om eventuele vragen over hun uitkering te beantwoorden. Ook als er nieuwe ontwikkelingen zijn, bellen wij de cliënten graag om hun mening te horen. 

Contactformulier

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort
Antwoordnummer 7126
3800 TC Amersfoort
(geen postzegel nodig)

Telefoon:
06 - 28800916 (ook via Whatsapp)

Spreekuur:
maandag: 10.00 – 11.30 uur
woensdag: 13.00 – 14.30 uur

E-mail:
clië