Wat doen wij?

De Cliëntenraad is altijd aanwezig op het Gemeentehuis als punten zijn geagendeerd die voor mensen in een kwetsbare positie van belang zijn.

 • De leden van de Cliëntenraad bezoeken informatiebijeenkomsten, hoorzittingen, de ronde en het besluit.Tevens gebruiken zij de wandelgangen intensief om te netwerken. Het vraagt discipline en veel tijd maar het is belangrijk telkens opgemerkt te worden en te blijven. Het is voor de achterban van belang dat de Cliëntenraad medeweet, meepraat en adviseert over beleid- en uitvoeringszaken Sociale Zekerheid. De Cliëntenraad is de ‘spreekbuis’ voor alle minima.
 • Twee verschillende leden van de Cliëntenraad brengen maandelijks een bezoek aan Voedselfocus. Er wordt plaatsgenomen aan de koffietafel waar aan klanten van Voedselfocus wordt gevraagd hoe zij denken over bepaalde onderwerpen en of zij deze begrijpen. Ook biedt de Cliëntenraad een luisterend oor bij hun problemen en- of vragen op het gebied van de Bijstandswet en probeert, naar een oplossing te zoeken.

 

 • De Cliëntenraad neemt deel aan alle netwerkbijeenkomsten van Pact Sam Sam.
 • Twee keer per jaar bezoekt de Cliëntenraad het Provinciaal Overleg van Cliëntenraden in Utrecht en jaarlijks de Landelijk Cliëntenraden Bijeenkomst.

  Contactformulier

  Cliëntenraad Werk & Inkomen Amersfoort

  Telefoon:
  06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

  E-mail:
  clië